23% ръст при продажбите на КОРАДО-България през първото тримесечие

29. 4. 2021

MicrosoftTeams-image (17).png

23% ръст при продажбите на КОРАДО-България през първото тримесечие

Производителят на стоманени панелни радиатори КОРАДО-България, част от чешката КОРАДО Груп, увеличи продажбите си през първото тримесечие на тази година с 23%, а производството си с 18%.

Ръст на реализираната продукция има при всички видове продукти - както при стоманените панелни радиатори, така и при тръбните радиатори за баня. Леко покачване се отчита и при продажбите на българския пазар. Значителна част от реализираната продукция се дължи на продължаващата подкрепа на компанията майка, която и през отчетния период компенсира спада в продажбите в Югоизточна Европа, резултат на пандемичната криза.

Увеличение на приходите с 27% (от 8 931 на 11 332 хиляди лева) и спад на печалбата преди данъчно облагане с 19% (от 1 373 на 1 117 хиляди лева) отчитат още от българското предприятие. Намаляването на печалбата се дължи главно на драстичното поскъпване на суровините, главно на металите, в края на миналата година. Както е известно, турбуленциите в цените на суровините се отразяват с известно забавяне в цените на крайните продукти.  Бурното развитие на цените на суровините продължава и това ще влияе и в бъдеще на производствените предприятия.

На 19 май т.г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на КОРАДО България. Предложението за разпределение на печалбата, направено от ръководството, е същото като предходната година (общо 0,29 лв. за акция; 0,1 лв. вече платени).

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

seenews.bg - Korado Bulgaria planning flat dividend for 2020 (29.04.2021)

Banker.bg - Поскъпването на суровините сви печалбата на "Корадо България" (29.04.2021)

Investor.bg - Ръстът в цените на суровините понижи печалбата на „Корадо-България“. Производителят на радиатори обаче отчита ръст на продажбите и производството (29.04.2021)

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all