Акционерите на КОРАДО-България са одобрили изплащането на 6-месечен дивидент

14. 9. 2022

dividend.jpg

Акционерите на КОРАДО-България са одобрили изплащането на 6-месечен дивидент

Дружеството ще разпредели по 0,1 лева на акция бруто - или над 1,3 млн. лева

Акционерите на КОРАДО-България са одобрили разпределянето на шестмесечен дивидент от печалбата за първото полугодие на 2022 г., съобщават от дружеството чрез БФБ-София.

Общата сума на дивидента е над 1,3 млн. лева, или по 0,1 лева на акция бруто.

Изплащането започва от 12 октомври т.г.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар”АД като такива на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е взето решението за изплащането на годишния дивидент.

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

seenews.com - Korado Bulgaria shareholders approve flat dividend for H1

14.09.2022

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all