Корадо-България няма да изплаща шестмесечен дивидент

28. 7. 2023

richard-horvath-cPccYbPrF-A-unsplash.jpg

Корадо-България няма да изплаща шестмесечен дивидент

Корадо-България АД тази година няма да изплаща шестмесечен дивидент. Вместо това ръководството е решило да намали задлъжнялостта, т.е. ще връща пари на компанията майка в Чехия, тъй като няма банкови заеми.

Това съобщават от компанията, която по-рано днес публикува отчета си за второто тримесечие на годината чрез БФБ-София. Дружеството изплаща шестмесечен дивидент от 2018 г. насам.

Резултатите за полугодието са значително по-лоши в сравнение с първата половина на 2022 г., но са по-добри от прогнозите на дружеството, посочва се в съобщението. Изчисления на база на данните от отчетите на дружеството показват, че продажбите през второто тримесечие намаляват силно на годишна база, но се увеличават в сравнение с първото тримесечие.

Дали това ще постави началото на тенденция за възстановяване, предстои да се види. Компанията остава консервативна заради затрудненията на строителната индустрия и домакинствата в Европа, породени от високите лихви, затягането на условията по ипотеките, инфлацията, войната и геополитическите проблеми.

Финансово представяне и производство

За периода януари-юни Корадо-България е произвело 112 952 панелни радиатора за водно отопление, което е с почти 47% по-малко в сравнение със същия период на миналата година и наполовина по-малко в сравнение с полугодието на 2021 г. Произведени са и 49 186 тръбни отоплителни тела, което е с малко над 4% под производството за същия период на 2022 г.

Към страни партньори от ЕС (с изключение на България) за отчетния период са реализирани 162 049 панелни и тръбни радиатора, което е с 38% по-малко в сравнение с първата половина на миналата година. Продадените радиатори в България намаляват с 41% до 1612 броя.

Продажбите за полугодието на „Корадо-България“ възлизат на 17,912 млн. лева в сравнение с 31,521 млн. лева за полугодието на 2022 г., което представлява спад от 43% на годишна база.

Само за второто тримесечие продажбите възлизат на 9,6 млн. лева, като намаляват с 33% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. (14,309 млн. лева), но нарастват с 15,5% в сравнение с първото тримесечие (8,312 млн. лева).

Разходите на дружеството значително намаляват за отчетния период, като понижението идва най-вече от спада на разходите за материали почти наполовина, както и на разходите за персонал. Общите разходи за шестмесечието са за 17,022 млн. лева при 29,002 млн. лева година по-рано, което е с 41% по-малко на годишна база.

Разходите за материали се свиват до 12,788 млн. лева от 24,357 млн. лева, или с 47,5%, а за персонал – до 2,358 млн. лева от 3,342 млн. лева, или с над 29%.

Компанията реализира нетна печалба в размер на 1,035 млн. лева за полугодието при 2,824 млн. лева за полугодието на 2022 г., като показателят се свива с над 63% на годишна база.

В последната година акциите на компанията поевтиняват с над 31%, а пазарната капитализация е малко под 63 млн. лева.

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

Korado Bulgaria H1 profit down 67% y/y, to skip dividend

Борсовите компании отчитат по-слабо полугодие

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all