КОРАДО-България остава стабилна, въпреки извънредната обстановка в света

18. 3. 2020

2477_153cf7793a0e4a6ae68a32bcd2066324_large.png

INFOSTOCK.BG - КОРАДО-България остава стабилна, въпреки извънредната обстановка в света

Производителят на стоманени радиатори KORADO-България обяви одитирания годишен доклад за дейността си през 2019 г., както и годишните си финансови отчети. Ръководството на компанията потвърждава вече заявеното си становище, че резултатите са в съответствие с очакванията и въпреки известното намаление на печалбата, промени в дивидентната политика не се очакват.

Във връзка с настъпилата извънредна обстановка в света, причинена от коронавируса и ударила тежко редица дейности и производства, чешката група KORADO, част от която е и българското дружество КОРАДО-България, не очаква негативно развитие от оперативна гледна точка. За разлика от автомобилната индустрия, петият най-голям производител на стоманени панелни радиатори в Европа няма доставчици от най-засегнатите страни, каквито са Китай и Южна Корея. Отражението по-скоро ще е от бизнес гледна точка - отмяна на важни събития като срещи с инвеститори, участие в панаири и изложения и други.

"По-различно е положението с цените на стоманата, което засега е неясно. В Китай има огромни производствени мощности, които в момента не използваме. Пазарът като цяло обаче ще бъде повлиян в някаква степен и е трудно да се предположи по кой път ще тръгнат цените на стоманата", отбелязват от мениджмънта на КОРАДО. 

Въпреки трудните икономически условия и постоянно повишаващите се цени на основните материали, използвани в производството, 2019 г. беше успешна за КОРАДО-България, коментира нейният изпълнителен директор Иржи Ржезничек. Според него основна цел на дружеството е да запази пазарния си дял в сегмента на панелните радиатори, които са  основно производство. Расте интересът към тръбните  радиатори поради високото им качество и изключително разнообразните възможности от гледна точка на дизайна.

През 2019 г. КОРАДО-България произведе над 455 хиляди броя панелни радиатори и над 87 хиляди тръбни отоплителни тела. Печалбата след данъци e в размер на 4,262 млн. лева, което е с 19% по-малко от 2018 г., когато беше 5,254 млн. лева. Намалението тук се дължи на увеличените цени на основни материали и на по-високите разходи за възнаграждения  на работниците и служителите. Проектът за тяхното дялово участие (ESOP) бе реализиран успешно с разпределението на 12 000 акции.

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

Money.bg - "Kopaдo-Бългapия" oтчитa cпaд нa пeчaлбaтa, нo зaпaзвa дивидeнтитe (18.03.2020)

seenews.com - Bulgaria-active Korado sees no threat to operations from coronavirus (18.03.2020)

 

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all