Корадо-България рязко свива продажбите през първото тримесечие

28. 4. 2023

-unsplash.jpg

"Корадо-България" рязко свива продажбите през първото тримесечие

Дружеството все пак успява да реализира малка печалба заради спада на разходите

„Корадо-България“ АД рязко свива продажбите през първото тримесечие на годината спрямо година по-рано.

Забавянето на продажбите започна още миналата година след войната в Украйна. Спадът за първата четвърт на годината обаче е повече от два пъти.

Все пак дружеството успява да реализира малка печалба, тъй като намалява ключови разходни пера. Дружеството увеличава и паричните си средства за периода в сравнение със същото тримесечие година по-рано, както и намалява материалните запаси.

Успоредно с продажбите рязко се свива и производството на радиатори от компанията за отчетния период заради по-слабото търсене от затруднената строителна индустрия на фона на увеличаващите се лихви и затягането на кредитирането. Очакванията на ръководството на дружеството са сезонното търсене през второто полугодие да е по-силно.

Производство и продажби

Производството на панелни радиатори от „Корадо-България“ се свива наполовина през първото тримесечие. За периода са произведени малко под 50 хил. броя при над 113,3 хил. броя през 2021 г. и над 118 хил. през 2022 г.

При тръбните отоплителни тела производството е по-стабилно и понижението е минимално в сравнение с първото тримесечие на предходната година – до 26,5 хил. броя от 26,9 хил. броя.

Компанията майка на дружеството от Чехия остава основен партньор, който изкупува продукцията на „Корадо-България“. Продадени са общо 74,7 хил. броя радиатори за първото тримесечие при 142,6 хил. за първото тримесечие година по-рано, като разликата отново е наполовина.

Общите приходи на дружеството за първото тримесечие на годината достигат 8,45 млн. лева при 17,472 млн. лева за първото тримесечие на 2022 г. Намалението е от 51,63% на годишна база.

От тях продажбите са за 8,312 млн. лева при 17,212 млн. лева година по-рано. Най-голям дял заемат продажбите на продукция с малко над 8 млн. лева в сравнение с 16,8 млн. лева за същия период на миналата година.

Разходи и печалба

Дружеството свива и разходите си благодарение на спада на основните разходни пера.

Разходите се свиват до 8,235 млн. лева за отчетния период в сравнение с 15,7 млн. лева година по-рано, или с 47,5% на годишна база. Разходите за материали се свиват наполовина за периода – до 6,376 млн. лева от 13,555 млн. лева по същото време на миналата година.

Понижения има и при разходите за външни услуги и персонал. Разходите за външни услуги падат с 10% на годишна база до 383 хил. лева от 428 хил. лева, а за персонал – с 22,6% до 1,242 млн. лева от 1,605 млн. лева.

„Корадо-България“ приключва тримесечието с печалба в размер на 215 хил. лева в сравнение с 1,764 млн. лева година по-рано. Паричните средства на дружеството се увеличават до 1,215 млн. лева от 912 хил. лева по същото време на миналата година и 726 хил. лева към началото на тази година.

В последната година акциите на „Корадо-България“ поевтиняват с над 18%, а пазарната капитализация е малко над 77 млн. лева.

28.04.2023

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ:

SEENEWS - Korado Bulgaria Q1 pre-tax profit slumps 88% y/y

BANKER.BG - Свива се и производството, и продажбите на “Корадо-България”

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all