Корадо-България с положителна прогноза за второто полугодие

30. 7. 2020

MicrosoftTeams-image (17).png

INFOSTOCK.BG - Корадо-България с положителна прогноза за второто полугодие

Производителят на стоманени радиатори КОРАДО-България, част от чешката група КОРАДО, отчете днес финансовите си резултати за първата половина на годината. От компанията-майка оцениха резултатите като добри предвид специфичните условия на засегнатия от последиците от пандемията пазар.

Приходите на компанията намаляха с 18% - от 21,235 млн. на 17,372 млн. лева в сравнение с първото полугодие на миналата година. Печалбата след данъчно облагане спадна с 25% - от 3,218 милиона на 2,402 милиона лева за същия период. Въпреки ударите, които претърпя по независещи от нея причини, компанията не уволни нито един от служителите си, нито спря производството си. Допълнително предприе всички здравни мерки и декларира пълна грижа за персонала си в случай на заболяване.

Най-големите пазари на КОРАДО-България - Румъния, Украйна и Унгария - бяха най-тежко засегнати от пандемията. Спадът на продажбите там e в рамките на 30 до 50 процента. В тази драматична ситуация КОРАДО Груп реши да помогне на българската си компания като пренареди продажбите си. Над 70% от продукцията на КОРАДО-България бе реализирана чрез компанията-майка. В резултат, спадът в приходите е само 18%. Това стана възможно и поради факта, че пазарите в Западна и Централна Европа, обслужвани от компанията-майка, не бяха засегнати толкова сериозно от пандемията.

За разлика от други източноевропейски пазари, КОРАДО-България успя да увеличи продажбите си на вътрешния пазар чрез привличане на нови клиенти и финализиране на  проекти.

На 16 септември 2020 г. ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите, което ще вземе едно от най-важните решения за притежателите на акции, а именно разпределението на дивидента за първото полугодие. Предложението е да бъдат разпределени 0,1 лв. за акция – т.е., запазване на нивото от последните 6 месеца на 2019 година.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

seenews.com - Korado Bulgaria planning flat dividend for H1 (30.07.2020)

Money.bg - Българската КОРАДО запазва дивидента въпреки пандемията (30.07. 2020)

 

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all