"КОРАДО-България" ще плати 6-месечен дивидент от 0,1 лв. на акция

15. 9. 2021

mark-804936.jpg

Общото събрание на акционерите на „Корадо-България“ е одобрило разпределянето на шестмесечен дивидент в размер на 0,1 лева на акция бруто, съобщава дружеството.

Общата сума на дивидента възлиза на 1,317 млн. лева.

Акционерите са одобрили и финансовите отчети на компанията за полугодието. Те са гласували и за избора на Deloitte Audit за нов задължителен одитор.

Дружеството значително подобрява продажбите си през първата половина на годината в сравнение със същия период на предходната година, но печалбата намалява на годишна база заради ръста на някои категории разходи.

Общо приходите от договори с клиенти се увеличават към края на юни до 24,5 млн. лева от почти 17,4 млн. лева година по-рано.

Разходите за материали обаче се увеличават за периода до над 18,3 млн. лева от 11,1 млн. лева. Разходите за персонала възлизат на почти 3,1 млн. лева спрямо 2,435 млн. лева, а другите разходи – на над 1,7 млн. лева при 335 хил. лева година по-рано.

Печалбата на дружеството възлиза на 1,515 млн. лева към 30 юни спрямо 2,4 млн. лева към 30 юни 2020 г.

В последната година акциите на „Корадо-България“ поскъпват с 61,11%.

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

seenews.bg - KORADO BULGARIA SHAREHOLDERS ENDORSE FLAT DIVIDEND FOR H1 (15.09.2021)

infostock.bg - КОРАДО-БЪЛГАРИЯ ИЗПЛАЩА 0.1 ЛВ. ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2021 Г.(16.09.2021)

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all