Корадо-България увеличава продажбите през третото тримесечие

27. 10. 2023

simon-lee-A2j_-nAmZag-unsplash.jpg

Корадо-България увеличава продажбите през третото тримесечие

Производителят на радиатори Корадо-България увеличава продажбите и печалбата през третото тримесечие на годината в сравнение с предишните две благодарение на по-активни продажби в страните от Централна и Източна Европа и основно Украйна, Румъния и Унгария.

Това е довело и до увеличение на производството на радиатори през третата четвърт от годината в сравнение с втората, вижда се от финансовия отчет на дружеството за януари-септември и междинния доклад за дейността, публикувани чрез сайта x3news.com.

Общите продажби и производството на дружеството за деветмесечието обаче, макар и да забавят спада си благодарение на по-доброто трето тримесечие, са значително под миналогодишните за същия период. Продажбите на основните пазари – в Европа, чиято динамика би имала най-силно отражение върху резултатите, продължават да падат. Компанията майка – чешкото дружество Корадо а.с., продължава да изкупува основен дял от продукцията на българското дружество (близо 86% към края на септември).

Предстои да видим дали подобрението от третото тримесечие ще се задържи и през текущото тримесечие и как компанията ще се възстанови от проблемите, с които се сблъска заради нестабилната световна среда.

Производство на радиатори през третото тримесечие и деветмесечието

За периода юни-септември броят на произведените от Корадо-България радиатори се увеличава с над 14% в сравнение с юни-септември 2022 г. През третото тримесечие са произведени 72 228 радиатора в сравнение с 63 155 през второто и 49 797 през първото. Увеличението е с малко над 14% за тримесечието.

За деветмесечието общият брой на произведените радиатори е 185 180 при 294 162 година по-рано, или има намаление от 37% на годишна база.

Подобна е и тенденцията при тръбните отоплителни тела, произвеждани от дружеството.

Продажби и пазари

За деветмесечието са продадени 260 969 радиатора в сравнение с 376 971 за деветмесечието на 2022 г., като намалението е от близо 31% на годишна база.

Броят на продадените радиатори в Европейския съюз (ЕС) спада до 248 514 от 364 390 – с близо 32%. В България намалението е от 24% до 2742 от 3605, а на другите пазари се увеличава с 8% до 9713 от 8976. Това се дължи на увеличението от над 50% на продажбите в Украйна и Унгария, както и шесткратното увеличение в Румъния, поясняват от дружеството.

Продажбите в парично изражение за деветмесечието спадат с близо 38% на годишна база до 28,796 млн. лева от 46,213 млн. лева за деветмесечието на 2022 г.

Продажбите за тримесечието са за 10,884 млн. лева и нарастват с 13,4% в сравнение с предходното тримесечие (9,6 млн. лева). На годишна база обаче има спад от 26% (през третото тримесечие на 2022 г. продажбите са за 14,692 млн. лева).

Разходи и печалба

Корадо-България успява да свие разходите си, за да остане на печалба в условията на намаляващи продажби. Общите разходи за деветмесечието възлизат на 26,451 млн. лева при 42,931 млн. лева година по-рано, или с над 38% за една година.

Най-голям спад отчитат разходите за материали – с над 45% до 19,513 млн. лева към края на септември от 35,627 млн. лева към края на септември 2022 г. Разходите за персонал за деветмесечието се свиват с 21% до 3,884 млн. лева от 4,935 млн. лева година по-рано.

Компанията реализира печалба в размер на 2,49 млн. лева за деветмесечието при 4,459 млн. лева за деветмесечието на 2022 г., което представлява спад от над 44%.

Печалбата за третото тримесечие нараства до 1,455 млн. лева при 820 хил. лева за второто тримесечие и 215 хил. лева за първото тримесечие. Ръстът в сравнение с второто тримесечие е от 77,43%. За третото тримесечие на 2022 г. обаче печалбата е за 1,635 млн. лева, т.е. на годишна база има спад от 11%.

Въпреки спада на продажбите Корадо-България отчита положителен паричен поток от оперативна дейност в размер на 3,849 млн. лева при 2,195 млн. лева година по-рано. Така дружеството успява да увеличи наличните средства до 2,823 млн. лева при 489 хил. лева в началото на годината и 388 хил. лева към края на септември 2022 г.

В последната година акциите на Корадо-България поевтиняват с близо 30%.

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

Korado Bulgaria 9-mo profit shrinks 44% y/y

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all