Използване KORALUX

Тръбните отоплителни тела KORALUX са предназначени преди всичко за отопление на бани, тоалетни, кухни, обитаеми помещения, канцеларии, входни и комуникационни помещения в жилищните и обществени сгради. Модерната им конструкция позволява съвършено използване на вътрешното пространство, а богатият избор от цветове изпълнява изискванията за цветова хармония.

Благодарение на своята конструкция могат да бъдат използвани в топло-водните отоплителни системи с принудителна и самоволна циркулация на топло-преносимата материя, чиято максимално допустима температура e 110 °C. Телата трябва да бъдат инсталирани от професионалист в топловодни отоплителни системи, които са направени професионално съгласно VDI 2035 с оглед на защита срещу повреди причинени от корозия и воден камък.

Трябва да се спазват следните основни качества на водата:

  • граници на pH 8,5-9,5 (важи за система, която не съдържа алуминий),
  • обща твърдост на водата (съдържание на Ca + Mg йони) до 1 mmol/l,
  • соленост в границите 300-500 μS/см
  • и съдържание на кислород max. 01 mg/l.
Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all