Опаковка и дистрибуция KORALUX

Тръбните отоплителни тела KORALUX са снабдени със защитни пластмасови ъгли, опаковани в картон и полиетиленово фолио. При монтаж препоръчваме да се разкъса опаковката само на най-необходимите места, отстраняваме я след завършването на строителните и довършителни дейности. По този начин повърхността на отоплителното тяло е защитена от замърсяване и повреда.

Опаковка - палетизиране

Транспорт и складиране

Отоплителните тела се подреждат на палети съгласно вътрешните предписания на производителя. Поставянето на палетите на пластове е възможно само при спазване на тези предписания.

Палетите с отоплителни тела трябва да се транспортират само в закрити транспортни средства и при складиране трябва да бъдат поставени така, че да бъдат защитени от атмосферните влияния. Недопустимо е тяхното складиране на отворени и незакрити пространства.

This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all