Комбинирано отопление KORATHERM AQUAPANEL

Всички тръбни отоплителни тела KORATHERM AQUAPANEL, които са свързани към отоплителната топло водна система, могат да бъдат допълнени с електрическо отоплително тяло без интегриран регулатор на температурата Z-KT7-XXXX-10 или с интегриран регулатор на температурата Z-KT7R-XXXX-XY. По този начин се получава тръбно отоплително тяло за комбинирано отопление (топла вода – електричество) и може да бъде използвано по всяко време независимо от работата на отоплителната система.

Тези електрически отоплителни тела в основната си версия се свързват към постоянен източник на електричество чрез захранващ кабел. При електрическо отоплително тяло без интегриран регулатор на температурата може да бъде използван приспособен захранващ. В този случай трябва да бъдат поръчани принадлежности в зависимост от искания комфорт на обслужването и икономичността на работа и дметн.

Става въпрос за :

  • шепсел за електрическа мрежа с ръчен превключвател VS 1
  • реектрически регулатор на температурата RE10А (търговско обозначение Z-SKV - 0004)

Принадлежности

шепсел за електрическа мрежа с изключвател VS1 регулатор на температурата RE10A разклонение "T"

 

Електрическо отоплително тяло EL.07 с интегриран регулатор на температурата

Електрическо отоплително тяло EL.07 без интегриран регулатор на температурата

Основна техническа информация - електрически отоплителни тела

Технически данни Ел. отоп. EL.07 без интегриран регулатор на температурата Z-KT7-XXXX-10 Ел. отоп. .07я EL .07 EL.07 и нг Z-Z г-Z Z Z-KT7R-XXXX-XY
Прекъсвач Да *) Да
Сигнализация на работа Да *) Да
Сигнализация на грешно състояние Не Да
Термостат Да **) Да

Температурен ключ

Да Да
Температурен ограничител Да Да
Избор на експлоатационни режими Не Да
Номинално напрежение 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Граници на консумираната мощност 200 ÷ 1200 W 200 ÷ 1200 W
Покритие IP 44 IP 44
Клас на уреда 1 1
Дължина на свързващия кабел 1,5 m 1,5 m
Свързваща резба
Работна позиция Вертикално с долно ел. захранване Вертикално с регулатор вдясно или вляво долу

*) важи само при използване на щепсел за електрическа мрежа VS 1 или регулатор на температурата RE10А
**) важи само при използване на регулатор на температурата RE10А

 

Основни технически информации - принадлежности

Технически данни VSепсел за електрическа мрежа VS1 Z-SKV-0002 Ел. installation kit RE10A Z-SKV-0004
Прекъсвач Да Да
Сигнализация на работа Да Да
Термостат Не Да
Избор на експлоатационни режими Не Да
Номинално напрежение 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Покритие IP 41 IP 20
Работно положение Съгласно инструкциите за безопасност Вертикално с изход на кабела към мрежата долу

Информация за Вашата безопасност:

  • Инсталирането и подмяната на електрическото отоплително тяло, смяната на захранващия кабел, както и монтажа на всички електрически аксесоари могат да се извършват само от професионалист
  • Да не се превишават препоръчените (максимални) стойности на мощност на електрическите отоплителни тела посочени в техническите параметри при отделните тръбни отопли- телни тела KORALUX
  • Ако за свързване на отоплителното тяло към разпределението на отоплителната система използвате същия изход, както за инсталация на електрическото отоплително тяло, е необходимо да се поръча „T“ разклонител (търговско обозначение Z-SKV-0001)
  • Позволеното монтажно положение е само вертикално със захранващ кабел долу т.е. ел. нагревател може да бъде поставен в отоплителното тяло само отдолу
  • Отоплителното тяло не може да има въздух и трябва да бъде постоянно свързано към отоплителната система
  • Запознайте се подробно с приложената „Инструкция за използване“, където ясно и подробно са обяснени и подчертани всички правила и условия за осигуряване на безопасна експлоатация на отоплителното тяло с комбинирано отопление

Комбинирано отопление - електрически отоплителни тела

Ел. отоплително тяло EL.07 с интегриран
регулатор на температурата
Мощност [W] Номер за поръчка - Бяло покритие Номер за поръчка - Покритие цвят хром  Монтажна дължина [мм]
200 Z-KT7R-0200-10 Z-KT7R-0200-28 400
300 Z-KT7R-0300-10 Z-KT7R-0300-28 400
400 Z-KT7R-0400-10 Z-KT7R-0400-28 455
500 Z-KT7R-0500-10 Z-KT7R-0500-28 455
600 Z-KT7R-0600-10 Z-KT7R-0600-27 570
700 Z-KT7R-0700-10 Z-KT7R-0700-27 570
800 Z-KT7R-0800-10 Z-KT7R-0800-27 740
900 Z-KT7R-0900-10 Z-KT7R-0900-28 740
1000 Z-KT7R-1000-10 Z-KT7R-1000-27 740
1200 Z-KT7R-1200-10 Z-KT7R-1200-27 895

 

Ел. EL.07 без интегриран
регулатор на температурата
Мощност [W] Номер за поръчка Монтажна дължина [мм]
200 Z-KT7-0200-10 400
300 Z-KT7-0300-10 400
400 Z-KT7-0400-10 455
500 Z-KT7-0500-10 455
600 Z-KT7-0600-10 570
700 Z-KT7-0700-10 570
800 Z-KT7-0800-10 740
900 Z-KT7-0900-10 740
1000 Z-KT7-1000-10 740
1200 Z-KT7-1200-10 895

 

Комбинирано отопление - принадлежности

Наименование № за поръчка
Разклонение "T" Z-SKV-0001
Зепсел за електрическа мрежа с изключвател VS 1 Z-SKV-0003
Регулатор на температурата RE10А Z-SKV-0005

 

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all