Настоящата пандемия ще промени значително някои от бизнес моделите

18. 3. 2020

5_camek.jpg

В.Чамек: Настоящата пандемия ще промени значително някои от бизнес моделите, а други ще изчезнат

Снимка: Личен архив

По повод внасянето на одитирания доклад за дейността на КОРАДО-България за 2019 година, както и по други въпроси - от оценките и плановете на компанията до влиянието върху бизнес средата във връзка с извънредната ситуация в света, причинена от коронавируса за повече подробности потърсихме г-н Войтех Чамек*, главен изпълнителен директор на Корадо Груп.

Г-н Чамек, как бихте оценили изминалата 2019 година от гледна точка на развитието на дружеството?

Резултатите отговарят на очакванията ни. Въпреки известно намаление на печалбата (от 5,254 млн. лв. на 4,262 млн. лв.), мениджърският екип възнамерява да запази равнището  на дивидентите. През 2019 г. КОРАДО-България направи значителни инвестиции в човешкия капитал. Възнагражденията на работниците и служителите бяха увеличени и Проектът за тяхното дялово участие (ESOP) беше реализиран с разпределение на почти 12 000 акции. Благодарение на тези мерки успяхме да запазим основния си персонал, което е от съществено значение за бъдещото ни развитие.

Кои от икономическите резултати Ви радват най-много и коe Ви безпокои?

Наистина се радвам, че въпреки турболентната среда в стоманодобивната промишленост, подобна на тази през предходните няколко години, дейността на КОРАДО-България не бе повлияна особено много. Тези турбуленции оказаха силно влияние предимно върху резултатите на производителите на радиатори в Западна Европа. Някои от тях бяха принудени да закрият бизнеса си. Ръководството на Групата КОРАДО твърдо вярва, че тези бурни времена могат да предоставят възможности на стабилните и гъвкави производители.

Загрижени сме наистина за най-сериозния проблем тези дни. Нашата индустрия за сега не е засегната от пандемията от коронавирус толкова силно, колкото авиацията, туристическата или автомобилната индустрии. Ние не зависим от доставки от Китай и успяхме да заменим италианските доставки с такива от други страни. Очевидно е обаче, че бизнес средата като цяло ще бъде повлияна, някои вече са силно засегнати, а някои могат да очакват шока през следващите месеци. Тази пандемия може лесно да промени и трансформира стандартните бизнес модели, с които бяхме свикнали. Много е трудно да се предвиди бъдещето сега.

Какви са целите и постиженията на КОРАДО-Българя на БФБ?

Знаете, че нашата дългосрочна цел е да станем част от Sophix. В момента изпълняваме всички основни изисквания, за да бъдем част от този индекс и участието ни зависи „само" от представянето на акциите ни. Правим всичко възможно книжата ни да бъдат привлекателни, но и надеждни. Надяваме се, че историята на дивидентната ни политика доказва това.

Според Вас какъв е резултатът от решението на дружеството да раздава 2 пъти годишно дивидент на своите акционери? С какво това ви помага?

Очакванията ни бяха да запазим структурата на акционерите си или да я засилим. Напоследък не сме виждали големи продажби на нашите акции. Със сигурност появата  на коронавируса и сривът на целия световен капиталов пазар може да промени това, но във времето преди тези събития стратегията ни се оказа правилна. Има и друг положителен аспект - на КОРАДО-България  не й е необходимо да натрупва огромни суми за изплащане на дивиденти веднъж годишно и може да разпределя паричния поток по-равномерно.

Какви са инвестиционните цели на компанията за 2020 година и в по-далечна перспектива?

Знаете, че в дългосрочен план имаме много идеи, включително да преместим някои по-сложни производства в България. Настоящата криза в света ще задържи изпълнението на някои от нашите намерения за известно време. Ще се върнем към тях, когато тя приключи.

Кои са трендовете в производството на радиатори днес?

Знаете, че радиаторите не са толкова "модерни" като мобилните телефони или автомобилите. Въпреки това, има някои тенденции. За стоманените панелни радиатори това е универсалността. Нашият VKM8 е много гъвкав продукт, особено от гледна точка на монтажа, а също и като дизайн. При  радиаторите за баня важна е комбинираната версия, което означава, че в отоплителния уред е вграден елемент, който позволява използването му за централно отопление или на електричество. И при  двата типа се използва  по-малко  вода, а ефективността му е по-добра благодарение на по-ниската температура на отоплителния проводник.

Как бихте оценили състоянието и развитието на сектора през 2019 г. и можете ли да направите прогнози за тази и следващата година?

В настоящите глобални условия не смея да прогнозирам близкото бъдеще. Очевидно бизнес средата ще бъде разтроена и възстановяването й ще отнеме значително време. Някои от „стандартните " модели ще изчезнат, а други ще бъдат значително променени. Видимата зависимост на автомобилната индустрия от китайските доставки може да бъде най-ясния пример за тези промени.

*Войтех Чамек е главен изпълнителен директор на Корадо Груп

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
Този уебсайт използва бисквитки

Използваме бисквитки за персонализиране на съдържанието и рекламите, да предоставяме функции за социалните мрежи и анализираме нашия трафик. Ние също споделяме информация относно използването на нашия сайт с нашата социална медия, партньори свързани с реклама и анализ на данни. Те могат да използват тези данни, заедно с друга събрана информация докато използвате техни услуги.

Settings
Allow all