Общото събрание oдобри разпределянето на 83% от печалбата за дивидент

19. 5. 2021

MicrosoftTeams-image (12).png

"Корадо-България" одобри разпределянето на 83% от печалбата за дивидент

Компанията трябва да разпредели шестмесечен дивидент от 0,19 лева на акция или общо 2,502 милиона лева

Производителят на стоманени панелни радиатори КОРАДО-България, част от чешката КОРАДО Груп, проведе днес годишно Общо събрание на акционерите си. Одобрено беше разпределението на брутен дивидент в размер на 3,819 милиона лева, което представлява 83.2% от нетната пeчaлбa за 2020 година в размер на 4,591 милиона лева.

Общият дивидент на акция за 2020 г. e 0,29  лева, като за първите 6 месеца на годината той е 0,10 лева на акция (общо 1,317 милиона лева, вече разпределени), а за останалите 6 месеца – 0,19 лева на акция (общо 2,502 милиона лева).

Цените на акциите на КОРАДО-България, търгувани на БФБ, запазват стабилни нива на растеж от началото на годината, като през настоящия месец преминаха границата от 7 лева за акция и отбелязаха най-висока цена за периода в размер на 7,40 лeва.

Шестмесечният дивидент от 0,1 лв. брутно на акция вече е традиционен за „Корадо-България“. Такъв беше разпределен на 12 ноември 2018 г., а след това и на 30 септември 2019 г.

Производителят на радиатори увеличи продажбите си през първото тримесечие на годината с 23%, а производството си - с 18%. Увеличение на приходите с 27% (от 8,93 млн. лв. до 11,33 млн. лв.) и спад на печалбата преди данъчно облагане с 19% (от 1,4 млн. на 1,1 млн. лв. ) отчитат още от предприятието.

Намаляването на печалбата се дължи главно на драстичното поскъпване на суровините, предимно на металите, в края на миналата година.

Цените на акциите на "Корадо-България", търгувани на БФБ, запазват стабилни нива на растеж от началото на годината, като поскъпват със 17,05% при пазарна капитализация от 99,423 млн. лв.

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

seenews.bg - Korado Bulgaria shareholders approve flat dividend for 2020 (19.05.2021)

Infostock.bg - КОРАДО-България ще разпредели дивидент от 0.29 лева за акция за 2020 г. (19.05.2021)

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all