Преоткрихме нови пазари като Русия, Гърция, Тунис

30. 1. 2020

5_camek.jpg

INFOSTOCK.BG - Войтех Чамек: Преоткрихме нови пазари като Русия, Гърция, Тунис

Производителят на стоманени радиатори „КОРАДО-България“ АД, част от чешката група KORADO, обяви своите предварителни резултати за 2019 г., които предстои да бъдат одитирани. Продажбите поддържат стабилни нива и леко се увеличават с 1%. За повече подробности потърсихме Войтех Чамек*, главен изпълнителен директор на Корадо Груп.

Каква е оценката Ви за изминалата 2019 г. и финансовите резултати, постигнати от Корадо-България АД?

Дейността на Корадо-България АД през 2019 година е в съответвие с нашите очаквания. Оборотът е малко по-нисък, отколкото през 2018 г.,  предварителният резултат беше значително повлиян от развитието на пазара на труда. Успяхме да увеличим дела на директните доставки за сметка на доставките към компанията-майка. Преоткрихме нови пазари като Русия, Гърция, Тунис.

Кои конкурентни предимства на Корадо-България АД спомагат за финансовите резултати на компанията: пазарните, корпоративните, организационните или други?

Няколко са причините за успешното развитие на Корадо-България АД. Основните определено се дължат на нашия местен управленски екип  и производствен персонал, както и  значително по-ниските постоянни разходи спрямо тези в другите компании. През годините работещите в компанията доказаха, че тя  е много надежден производител, поддържащ високо качество на продукцията. Местоположението също е  една от причините за успешната ни дейност, то ни осигурява по-ниски вложения и намалява логистичните ни разходи. Ние също така сме и доста гъвкави и бързо реагираме на специфичните изисквания на нашите клиенти.

Възнамерявате ли да разширите продуктовата си гама и какви са бъдещите Ви инвестиционни планове?

Заявявали сме, че в една по-дългосрочна перспектива определено бихме искали да преместим някои от по-сложните производства от Чехия в България. Вече подготвяме производствените помещения като приспособяваме придобит през 2018 г.имот -  производствено хале и други.

Към момента изчакваме успокояването на нашата индустрия, тъй като  продължава дезинтеграцията на старите и неефекттивни производствени мощности на запад, както и в  световната бизнес среда като цяло. В нашата индустрия  наричаме това steel shok (шок на цените на стоманата), който трае вече повече от две години и е най-лошият от трите шока през последните 20 години. В резултат на това вече имаме множество жертви в нашата индустрия. През миналата година последната беше производство, базирано в Обединеното кралство и с размерите на цялата група КОРАДО. Преди няколко месеца дойде и краят на производство в Германия с около половината от размера на КОРАДО Груп. Не вярваме, че всичко е приключило и други компании може да имат същата съдба. Ситуацията далеч не е уредена, пазарите все още не са преразпределени.

Както вече няколко пъти заявявахме, това развитие беше очаквано от нас и то създаде  уникални възможности за Групата Корадо, а също и за Корадо-България. Все пак тази игра не е лесна, тъй като не всички карти са раздадени на всички играчи, така да се каже. Ако прибързаме с нашите инвестиционни планове, които вече са разработени в известа степен, ние може да пропуснем някои много по-големи възможности. Многократно сме заявявали, че Корадо-България ще се движи скокообразно, но не може да се определи точно времето на всяко едно динамично движение напред.

Накратко, всички инвестиции са подготвени, като сме готови да ги коригираме в съответствие с развитието през следващите месеци.

Кои според Вас бяха основните предимства, за да спечелите ежегодната награда на АДВИБ в категория „Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск?

Първо, бих искал да благодаря на Асоциацията, че за втора поредна година получаваме награда за "най-добри комуникации" и това не е случайно. Постоянно и с усърдие работим за развитието на дейността ни, освен на икономическа основа, но също така и на базата на основни ценности в бизнеса, които изповядаме. За нас прозрачността, откритостта и отговорността са важна част от цялостното представяне на една компания. Както знаете, ние информираме постоянно не само регулаторните органи, но и цялата общественост в България както за резулатите, които постигаме, така и за бъдещите ни планове и оценка на пазарите. Понякога може дори сме на ръба на търговската тайна, но смятаме, че когато сме отворени към партньорите и инвеститорите си, към нашите служители, към медиите, ние печелим доверие, което е от особена важност за нашето развитие и успех. В края на март, например, планираме за 6-та година по ред да проведем традиционната си среща с представителите на медиите и инвестиционните среди в България, която да даде пълната картина на нашата дейност и бъдещи намерения.

ОСА на КОРАДО-България АД одобри 0.10 лв. брутен дивидент на акция за първото полугодие на настоящата година, можем ли да очакваме компанията да продължи традицията за разпределение на дивидент и през втората половина на 2019 г.?

Със сигурност решението трябва да бъде взето от Общото събрание на акционерите, но ние (мениджментът) твърдо вярваме в устойчивостта и продължаването на дивидентната политика. Знаете вече, че това е една от основните ни цели.

На една от срещите си с акционерите на компанията обявихте, че присъединяването към индекса на сините чипове SOFIX e сред стратегическите Ви цели. Можем ли да очакваме това да се случи скоро?

Направихме максимума. Критериите за влизането бяха изпълнени от Корадо- България. Останалото зависи от пазара и от това как възприема нашата  работа. Вероятно няма да се случи тази година, но след като позицията на компанията се засили (виж въпрос 3), дейността ни може да привлече повече инвеститори и по-големи обеми, които по естествен начин да ни преместят в SOFIX.

По какъв начин оптимизирате работния процес и различава ли се той в България спрямо останалите локации в Европа, в които развивате своя бизнес?

КОРАДО Груп в момента се състои от 4 производствени бази, които са доста различни. От производствена гледна точка може да сравняваме само Корадо-България и компанията майка КОРАДО АД. Licon Heat произвежда при напълно различен модел на работа, не толкова автоматизиран и по-ориентиран към отделни проекти (поне 50% от неговото производство са нестандартни конвектори - това означава конвектори, които трябва да бъдат проектирани индивидуално). Производството на ThermWet (вентилационни блокове/рекуперация) е ориентирано 100% към индивидуални проекти. От друга страна, в Корадо-България, а също и в КОРАДО АД производството е стандартизирано и производственият процес е почти един и същ. Най-голямото ни предимство е броят на производствените линии, които можем да използваме - 4 + 2 са за стоманени панелни радиатори  и 1 + 1 за радиатори за баня. Ние можем да произвеждаме едновременно различен асортимент от радиатори и да не губим време с настройване на производствените линии. Като цяло времето за настройване (без производство) е най-важният въпрос от гледна точка на оптимизацията.

Чрез какви методи стимулирате редовите служители на компанията и по какъв начин задържате ценните си кадри?

Силно мотивираният персонал определено е сред основните ни предимства. Последната ни основна инвестиция беше в него. Можете да видите това от увеличението  на разходите за труд през последната година, а също и от изпълнението на ESOP (проект за собственост на акции от работниците), който имаше за цел повишаване лоялността на персонала. Ние внимателно наблюдаваме развитието на пазара на труда и се опитваме да надминем  регионалните ни конкуренти. За тези, които са посетили нашето предприятие, е ясно също, че работната среда и възможностите за допълнително обучение допринасят за запазването на ценния ни персонал.

*Войтех Чамек е главен изпълнителен директор на Корадо Груп

Въпросите зададе Здравко Василев, репортер в infostock.bg

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

PROFIT.BG - Корадо България запазва дивидентната си политика (30.01. 2020)

INFOSTOCK.BG - КОРАДО-България запазва дивидентната си политика (30.01. 2020) 

SEENEWS.COM - Korado Bulgaria lowers 2019 net profit 19% as turnover falls (30.01.2020)

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all