Преоткрихме нови пазари като Русия, Гърция, Тунис

30. 1. 2020

5_camek.jpg

INFOSTOCK.BG - Войтех Чамек: Преоткрихме нови пазари като Русия, Гърция, Тунис

Производителят на стоманени радиатори „КОРАДО-България“ АД, част от чешката група KORADO, обяви своите предварителни резултати за 2019 г., които предстои да бъдат одитирани. Продажбите поддържат стабилни нива и леко се увеличават с 1%. За повече подробности потърсихме Войтех Чамек*, главен изпълнителен директор на Корадо Груп.

Каква е оценката Ви за изминалата 2019 г. и финансовите резултати, постигнати от Корадо-България АД?

Дейността на Корадо-България АД през 2019 година е в съответвие с нашите очаквания. Оборотът е малко по-нисък, отколкото през 2018 г.,  предварителният резултат беше значително повлиян от развитието на пазара на труда. Успяхме да увеличим дела на директните доставки за сметка на доставките към компанията-майка. Преоткрихме нови пазари като Русия, Гърция, Тунис.

Кои конкурентни предимства на Корадо-България АД спомагат за финансовите резултати на компанията: пазарните, корпоративните, организационните или други?

Няколко са причините за успешното развитие на Корадо-България АД. Основните определено се дължат на нашия местен управленски екип  и производствен персонал, както и  значително по-ниските постоянни разходи спрямо тези в другите компании. През годините работещите в компанията доказаха, че тя  е много надежден производител, поддържащ високо качество на продукцията. Местоположението също е  една от причините за успешната ни дейност, то ни осигурява по-ниски вложения и намалява логистичните ни разходи. Ние също така сме и доста гъвкави и бързо реагираме на специфичните изисквания на нашите клиенти.

Възнамерявате ли да разширите продуктовата си гама и какви са бъдещите Ви инвестиционни планове?

Заявявали сме, че в една по-дългосрочна перспектива определено бихме искали да преместим някои от по-сложните производства от Чехия в България. Вече подготвяме производствените помещения като приспособяваме придобит през 2018 г.имот -  производствено хале и други.

Към момента изчакваме успокояването на нашата индустрия, тъй като  продължава дезинтеграцията на старите и неефекттивни производствени мощности на запад, както и в  световната бизнес среда като цяло. В нашата индустрия  наричаме това steel shok (шок на цените на стоманата), който трае вече повече от две години и е най-лошият от трите шока през последните 20 години. В резултат на това вече имаме множество жертви в нашата индустрия. През миналата година последната беше производство, базирано в Обединеното кралство и с размерите на цялата група КОРАДО. Преди няколко месеца дойде и краят на производство в Германия с около половината от размера на КОРАДО Груп. Не вярваме, че всичко е приключило и други компании може да имат същата съдба. Ситуацията далеч не е уредена, пазарите все още не са преразпределени.

Както вече няколко пъти заявявахме, това развитие беше очаквано от нас и то създаде  уникални възможности за Групата Корадо, а също и за Корадо-България. Все пак тази игра не е лесна, тъй като не всички карти са раздадени на всички играчи, така да се каже. Ако прибързаме с нашите инвестиционни планове, които вече са разработени в известа степен, ние може да пропуснем някои много по-големи възможности. Многократно сме заявявали, че Корадо-България ще се движи скокообразно, но не може да се определи точно времето на всяко едно динамично движение напред.

Накратко, всички инвестиции са подготвени, като сме готови да ги коригираме в съответствие с развитието през следващите месеци.

Кои според Вас бяха основните предимства, за да спечелите ежегодната награда на АДВИБ в категория „Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск?

Първо, бих искал да благодаря на Асоциацията, че за втора поредна година получаваме награда за "най-добри комуникации" и това не е случайно. Постоянно и с усърдие работим за развитието на дейността ни, освен на икономическа основа, но също така и на базата на основни ценности в бизнеса, които изповядаме. За нас прозрачността, откритостта и отговорността са важна част от цялостното представяне на една компания. Както знаете, ние информираме постоянно не само регулаторните органи, но и цялата общественост в България както за резулатите, които постигаме, така и за бъдещите ни планове и оценка на пазарите. Понякога може дори сме на ръба на търговската тайна, но смятаме, че когато сме отворени към партньорите и инвеститорите си, към нашите служители, към медиите, ние печелим доверие, което е от особена важност за нашето развитие и успех. В края на март, например, планираме за 6-та година по ред да проведем традиционната си среща с представителите на медиите и инвестиционните среди в България, която да даде пълната картина на нашата дейност и бъдещи намерения.

ОСА на КОРАДО-България АД одобри 0.10 лв. брутен дивидент на акция за първото полугодие на настоящата година, можем ли да очакваме компанията да продължи традицията за разпределение на дивидент и през втората половина на 2019 г.?

Със сигурност решението трябва да бъде взето от Общото събрание на акционерите, но ние (мениджментът) твърдо вярваме в устойчивостта и продължаването на дивидентната политика. Знаете вече, че това е една от основните ни цели.

На една от срещите си с акционерите на компанията обявихте, че присъединяването към индекса на сините чипове SOFIX e сред стратегическите Ви цели. Можем ли да очакваме това да се случи скоро?

Направихме максимума. Критериите за влизането бяха изпълнени от Корадо- България. Останалото зависи от пазара и от това как възприема нашата  работа. Вероятно няма да се случи тази година, но след като позицията на компанията се засили (виж въпрос 3), дейността ни може да привлече повече инвеститори и по-големи обеми, които по естествен начин да ни преместят в SOFIX.

По какъв начин оптимизирате работния процес и различава ли се той в България спрямо останалите локации в Европа, в които развивате своя бизнес?

КОРАДО Груп в момента се състои от 4 производствени бази, които са доста различни. От производствена гледна точка може да сравняваме само Корадо-България и компанията майка КОРАДО АД. Licon Heat произвежда при напълно различен модел на работа, не толкова автоматизиран и по-ориентиран към отделни проекти (поне 50% от неговото производство са нестандартни конвектори - това означава конвектори, които трябва да бъдат проектирани индивидуално). Производството на ThermWet (вентилационни блокове/рекуперация) е ориентирано 100% към индивидуални проекти. От друга страна, в Корадо-България, а също и в КОРАДО АД производството е стандартизирано и производственият процес е почти един и същ. Най-голямото ни предимство е броят на производствените линии, които можем да използваме - 4 + 2 са за стоманени панелни радиатори  и 1 + 1 за радиатори за баня. Ние можем да произвеждаме едновременно различен асортимент от радиатори и да не губим време с настройване на производствените линии. Като цяло времето за настройване (без производство) е най-важният въпрос от гледна точка на оптимизацията.

Чрез какви методи стимулирате редовите служители на компанията и по какъв начин задържате ценните си кадри?

Силно мотивираният персонал определено е сред основните ни предимства. Последната ни основна инвестиция беше в него. Можете да видите това от увеличението  на разходите за труд през последната година, а също и от изпълнението на ESOP (проект за собственост на акции от работниците), който имаше за цел повишаване лоялността на персонала. Ние внимателно наблюдаваме развитието на пазара на труда и се опитваме да надминем  регионалните ни конкуренти. За тези, които са посетили нашето предприятие, е ясно също, че работната среда и възможностите за допълнително обучение допринасят за запазването на ценния ни персонал.

*Войтех Чамек е главен изпълнителен директор на Корадо Груп

Въпросите зададе Здравко Василев, репортер в infostock.bg

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

PROFIT.BG - Корадо България запазва дивидентната си политика (30.01. 2020)

INFOSTOCK.BG - КОРАДО-България запазва дивидентната си политика (30.01. 2020) 

SEENEWS.COM - Korado Bulgaria lowers 2019 net profit 19% as turnover falls (30.01.2020)

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
Този уебсайт използва бисквитки

Използваме бисквитки за персонализиране на съдържанието и рекламите, да предоставяме функции за социалните мрежи и анализираме нашия трафик. Ние също споделяме информация относно използването на нашия сайт с нашата социална медия, партньори свързани с реклама и анализ на данни. Те могат да използват тези данни, заедно с друга събрана информация докато използвате техни услуги.

Settings
Allow all