Спадът на продажбите се забавя силно през първото тримесечие

29. 4. 2024

triangles-1430105_1920.png

Спадът на продажбите на "Корадо" се забавя силно през първото тримесечие

Дружеството отчита ръст на печалбата за отчетния период на годишна база

Производителят на радиатори „Корадо-България“ АД почти възстановява продажбите през първото тримесечие на годината в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. и увеличава печалбата за отчетния период на годишна база.

Компанията майка от Чехия - KORADO, a.s., остава основен купувач на продукцията на дружеството, според отчета за периода януари-март, публикуван на сайта x3news.com. Увеличават се обаче и приходите от други пазари, сред които Румъния, Украйна, Унгария.

Продажбите на дружеството към края на март са за над 7,5 млн. лева при 8,2 млн. лева година по-рано, като спадът се забавя до под 9% на годишна база.

Основен купувач е компанията майка от Чехия, която е реализирала почти 6 млн. лева от продажбите за тримесечието при 7,3 млн. лева година по-рано. За Румъния са осъществени продажби за 366 хил. лева, като през миналата година не е имало продажби за страната. Продажбите в Украйна нарастват тройно до 471 хил. лева от 166 хил. лева на годишна база.

Продажбите в България отбелязват известен спад – до 107 хил. лева към края на март при 164 хил. лева към края на март 2023 г., като продължават да формират малка част от приходите на „Корадо-България“.

Общите приходи на компанията за периода януари-март достигат почти 7,9 млн. лева при 8,45 млн. лева за януари-март 2023 г., или са с близо 7 на сто по-малко на годишна база.

Що се отнася до броя произведени радиатори, при панелните радиатори за водно отопление има ръст през тримесечието до 53 428 броя при 49 797 броя година по-рано. Силен спад се отчита при производството на тръбни отоплителни тела до 9708 броя при 26 526 броя година по-рано.

Натискът на разходите за материали, с който компанията се сблъска заради войната в Украйна, отслабва. Разходите по това перо се свиват през първото тримесечие на годишна база с над 26% до 4,7 млн. лева от 6,4 млн. лева.

Увеличават се разходите за външни услуги до 467 хил. лева за отчетния период от 383 хил. лева година по-рано, или с 22%, което се дължи на по-високи разходи за охрана, транспорт, ремонт, комисиони и др.

Разходите за персонал нарастват с почти 9% до 1,35 млн. лева към края на март в сравнение с 1,242 млн. лева към края на март 2023 г.

Като цяло общите разходи на „Корадо-България“ за първото тримесечие се свиват с 16% до над 6,9 млн. лева от 8,2 млн. лева година по-рано.

Дружеството отчита печалба преди данъци в размер на 967 хил. лева към края на март при 215 хил. лева към края на март 2023 г. и увеличава паричните средства до малко под 4 млн. лева от 1,3 млн. лева.

В последната година акциите на „Корадо-България“ поевтиняват с малко над 9%, а пазарната капитализация достига 60,3 млн. лева.

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ:

SEENEWS - Korado Bulgaria Q1 net profit surges more than fourfold

29.04.2024 

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
Този уебсайт използва бисквитки

Използваме бисквитки за персонализиране на съдържанието и рекламите, да предоставяме функции за социалните мрежи и анализираме нашия трафик. Ние също споделяме информация относно използването на нашия сайт с нашата социална медия, партньори свързани с реклама и анализ на данни. Те могат да използват тези данни, заедно с друга събрана информация докато използвате техни услуги.

Settings
Allow all