Суровините и енергията продължават да натискат печалбата на Корадо-България

29. 10. 2021

MicrosoftTeams-image (17).png

Суровините и енергията продължават да натискат печалбата на "Корадо-България"

За периода януари-юни печалбата намалява с почти 14% на годишна база при рекордни приходи и продадени отоплителни тела

Производителят на стоманени панелни радиатори „Корадо-България“ АД приключва първите девет месеца на годината с 50% ръст на приходите и 26% ръст на продажбите спрямо същия период на миналата година, съобщава компанията.

Резкият ръст на разходите за материали обаче, в които влизат и разходите за електроенергия, и разходите за суровини, изяжда от печалбата на компанията и към края на септември тя намалява с почти 14% в сравнение с резултата от същия период на миналата година.

Приходите на дружеството към края на септември от общо 44,953 млн. лева и реализираните над 483 хил. радиатора са рекордни за компанията за периода.

Дружеството обаче предупреждава, че в близко бъдеще резултатите му ще се влияят от ръста на цените на суровините и от нехармоничната верига на търсене и предлагане като цяло.

Приходите от договори с клиенти на „Корадо-България“ за периода януари-септември възлизат на 42,943 млн. лева спрямо 29,684 млн. лева година по-рано, което представлява 44,66% ръст. В сравнение с деветмесечието на предпандемичната 2019 г., когато за същия период са отчетени приходи от договори с клиенти в размер на 33,066 млн. лева, увеличението е от 29,87%.

Увеличават се и продажбите на продукция на компанията майка в Чехия до 31,612 млн. лева към края на септември от 20,276 млн. лева към края на септември 2020 г., т.е. с 55,9%.

Продажбите на продукция само за третото тримесечие възлизат на 18,214 млн. лева спрямо 13,594 млн. лева през второто тримесечие, което представлява увеличение от почти 34%.

Приходите от договори с клиенти за третото тримесечие са за 18,443 млн. лева при 13,765 млн. лева за второто тримесечие, което също е ръст с почти 34%.

Общите разходи на компанията към края на септември възлизат на 40,562 млн. лева при 24,702 млн. лева към края на септември 2020 г., което е с 64,2% повече на годишна база.

Основният ръст идва от разходите за материали, в които влизат разходите за суровини и електроенергия. Те са в размер на 31,614 млн. лева за периода януари-септември при 18,196 млн. лева година по-рано, като се увеличават със 73,74%. Само за тримесечието разходите за материали са за малко над 13,3 млн. лева.

Така нетната печалба на компанията спада с почти 14% до 4,241 млн. лева към края на септември спрямо 4,917 млн. лева към края на септември 2020 г.

Акциите на дружеството поскъпват с 40,68% за последната година, а пазарната капитализация възлиза на 109,299 млн. лева.

„Корадо-България” разпредели дивидент от 0,1 лева бруто на акция за шестмесечието или общо 1,317 млн. лева.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Виктория Тошкова

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:

seenews.bg - Korado Bulgaria's 9-mo net profit falls despite revenue rise (29.10.2021)

infostock.bg - 50% ръст на приходите за КОРАДО-България за деветмесечието (29.010.2021)

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all