Монтаж на системи за вентилация и рекуперация на топлината

  • Стенните вентилационни системи могат лесно да бъдат вградени във вече изградени сгради
  •  Монтажа започва с пробиване на дупка във външната стена
  • Инсталация на PVC тръба
  • Инсталация на външна покриваща решетка
  • Закрепване на системата за вентилация към стената
  • Включете уреда към захранването ( кабел с щепсел е част от стандартната доставка )

Име на оборудванетоОписание
KORAVENT 100 и 100W

Инструкции за употреба

Инструкции за инсталация и монтаж

Монтажен шаблон

KORASMART 1100 и 1100T

Инструкции за инсталация и монтаж

Монтажен шаблон

Инструкции за инсталация и монтаж

KORASMART 1200 и 1200T

Инструкции за инсталация и монтаж

Монтажен шаблон

Инструкции за инсталация и монтаж

KORASMART 1300

Инструкции за употреба

Инструкции за инсталация и монтаж

Монтажен шаблон

Инструкции за инсталация и монтаж

Филтър за подмяна

KORASMART 1400

Инструкции за употреба

Инструкции за инсталация и монтаж

Монтажен шаблон

Инструкции за инсталация и монтаж

Филтър за подмяна

SENSOBOX

Инструкции за употреба

KORASMART TUBE 2400 и 2400E

инструкции за монтаж KORASMART TUBE 2400 и 2400E

инструкции за сдвояване на устройството KORASMART TUBE 2400 и 2400E