KORALUX LINEAR COMFORT - E

Електрическо отоплително тяло с прави профили и балансирана комбинация на функция и дизайн

Тръбните отоплителни тела KORALUX LINEAR COMFORT - E се произвеждат като самостоятелни електрически отоплителни тела. Снабдени са с електрически нагревател с ограничител на температурата и са пълни с незамръзваща смес, което позволява използването им в обекти с предполагаемо понижаване на температурата до -10 °C.

При поглед на електрическото тяло KORALUX LINEAR COMFORT - E разположено на стена електрическият нагревател винаги е стандартно разположен в неговия ляв отвесен профил.

Свързва се към постоянно електрическо разпределение със захранващ кабел в инсталационната кутия или към захранващия кабел може да се монтира допълнителен аксесоар за свързване към щепселната кутия на мрежата. В зависимост от желания комфорт на обслужване и икономичността на работа става въпрос за:

  • щепсел с ръчен превключвател VS 1 (търговско обозначение Z-SKV-0002)
  • електрически регулатор на температурата RE10A (търговско обозначение Z-SKV-0004).

Преките електрически тела KORALUX LINEAR COMFORT - E могат да бъдат инсталирани само във вертикално положине и не изискват при работа разширяващо или предпазно устройство за налягането.

Технически параметри

Височина (H)700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Дължина (L)450, 500, 600, 750 mm
Дълбочина (B)35 mm
Номинално напрежение230 V/50 Hz
Граници на мощността200 ÷ 700 W
Регулатор на температуратамакс. 90 °C
ПокритиеIP 44
Клас на уреда1
Дължина на свързващия кабел1,5 m
Работно положение Вертикално с долно ел. захранване
Подробна информация за закрепване на тялото

Топлинна мощност [W]

Типово обозначение Електрическа мощност P [W] MC [kg]
KLTE 700.500 200 9,3
KLTE 700.600 200 10,4
KLTE 700.750 200 12,2
KLTE 900.450 200 11,5
KLTE 900.500 200 12,3
KLTE 900.600 300 13,9
KLTE 900.750 300 16,4
KLTE 1220.450 300 15,3
KLTE 1220.500 300 16,4
KLTE 1220.600 400 18,6
KLTE 1220.750 500 21,9
KLTE 1500.450 400 19,2
KLTE 1500.500 400 20,6
KLTE 1500.600 500 23,5
KLTE 1500.750 600 27,9
KLTE 1820.450 400 23,0
KLTE 1820.500 500 24,7
KLTE 1820.600 600 28,2
KLTE 1820.750 700 33,4
MC = общо тегло на отоплителното тяло, включително електрическия нагревател и сместта