KORALUX NEO

KORALUX NEO (KLN) странично отворен тръбен радиатор с долно дясно или долно ляво свързване със свързваща стъпка 50 мм. Монтажният елемент се доставя заедно с 4 специални пластмасови конзоли, винтове, дюбели и инструкции за монтаж.

Технически параметри

Височина (H)1095, 1415, 1695 mm
Дължина (L)496, 596 mm
Дълбочина (B)60 mm
Свързващо разстояние50 mm
Свързваща резба4 x G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялодолна крайност

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

KLN 1100 KLN 1420 KLN 1700
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 1095 1415 1695
496 520 670 803
596 593 763 914

Hачин на свързване

Преглед на типовете