KORALUX RONDO CLASSIC - E

Електрическо отоплително тяло с извити профили и с благоприятно съотношение цена - мощност

Тръбните отоплителни тела KORALUX RONDO CLASSIC - E се произвеждат като самостоятелни електрически отоплителни тела. Снабдени са с електрически нагревател с ограничител на температурата и са пълни с незамръзваща смес, което позволява използването им в обекти с предполагаемо понижаване на температурата до -10 °C.

При поглед на електрическото тяло KORALUX RONDO CLASSIC - E разположено на стена електрическият нагревател винаги е стандартно разположен в неговия ляв отвесен профил.

Свързва се към постоянно електрическо разпределение със захранващ кабел в инсталационната кутия или към захранващия кабел може да се монтира допълнителен аксесоар за свързване към щепселната кутия на мрежата. В зависимост от желания комфорт на обслужване и икономичността на работа става въпрос за:

  • щепсел с ръчен превключвател VS 1 (търговско обозначение Z-SKV-0002)
  • електрически регулатор на температурата RE10A (търговско обозначение Z-SKV-0004).

Преките електрически тела KORALUX RONDO CLASSIC - E могат да бъдат инсталирани само във вертикално положине и не изискват при работа разширяващо или предпазно устройство за налягането.  

Технически параметри

Височина (H)700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Дължина (L)445, 495, 595, 745 mm
Дълбочина (B)54, 55, 61, 65 mm
Номинално напрежение230 V/50 Hz
Граници на мощността200 ÷ 700 W
Регулатор на температуратамакс. 90 °C
ПокритиеIP 44
Клас на уреда1
Дължина на свързващия кабел1,5 m
Работно положениеВертикално с долно ел. захранване
Подробна информация за закрепване на тялото

Топлинна мощност [W]

Типово обозначение Електрическа мощност P [W] MC [kg]
KRCE 700.600 200 8,7
KRCE 700.750 200 10,1
KRCE 900.450 200 9,6
KRCE 900.500 200 10,2
KRCE 900.600 200 11,5
KRCE 900.750 300 13,4
KRCE 1220.450 300 12,8
KRCE 1220.500 300 13,5
KRCE 1220.600 300 15,3
KRCE 1220.750 400 17,9
KRCE 1500.450 300 16,0
KRCE 1500.500 400 17,0
KRCE 1500.600 400 19,3
KRCE 1500.750 500 22,7
KRCE 1820.450 400 19,1
KRCE 1820.500 500 20,4
KRCE 1820.600 500 23,1
KRCE 1820.750 700 27,2
MC = общо тегло на отоплителното тяло, включително електрическия нагревател и сместта