KORALUX RONDO MAX - E

Електрическо отоплително тяло с извити профили за максимална топлинна мощност

Тръбните отоплителни тела KORALUX RONDO MAX - E се произвеждат като самостоятелни електрически отоплителни тела. Снабдени са с електрически нагревател с ограничител на температурата и са пълни с незамръзваща смес, което позволява използването им в обекти с предполагаемо понижаване на температурата до -10 °C.

При поглед на електрическото тяло KORALUX RONDO MAX - E разположено на стена електрическият нагревател винаги е стандартно разположен в неговия ляв отвесен профил.

Свързва се към постоянно електрическо разпределение със захранващ кабел в инсталационната кутия или към захранващия кабел може да се монтира допълнителен аксесоар за свързване към щепселната кутия на мрежата. В зависимост от желания комфорт на обслужване и икономичността на работа става въпрос за:

  • щепсел с ръчен превключвател VS 1 (търговско обозначение Z-SKV-0002)
  • електрически регулатор на температурата RE10A (търговско обозначение Z-SKV-0004).

Преките електрически тела KORALUX RONDO MAX - E могат да бъдат инсталирани само във вертикално положине и не изискват при работа разширяващо или предпазно устройство за налягането.  

Технически параметри

Височина (H)690, 900, 1215, 1495, 1810 mm
Дължина (L)445, 595, 745 mm
Дълбочина (B)59, 65, 69 mm
Номинално напрежение230 V/50 Hz
Граници на мощността200 ÷ 900 W
Регулатор на температуратамакс. 90 °C
ПокритиеIP 44
Клас на уреда1
Дължина на свързващия кабел1,5 m
Работно положениеВертикално с долно ел. захранване
Подробна информация за закрепване на тялото

Топлинна мощност [W]

Типово обозначение Електрическа мощност P [W] MC [kg]
KRME 700.450 200 10,0
KRME 700.600 200 12,3
KRME 700.750 300 14,7
KRME 900.450 200 12,9
KRME 900.600 300 15,9
KRME 900.750 400 19,0
KRME 1220.450 300 17,6
KRME 1220.600 400 22,0
KRME 1220.750 600 26,3
KRME 1500.450 400 21,6
KRME 1500.600 600 27,0
KRME 1500.750 700 32,3
KRME 1820.450 500 26,3
KRME 1820.600 700 33,1
KRME 1820.750 900 39,8
MC = общо тегло на отоплителното тяло, включително електрическия нагревател и сместта