RADIK CLEAN

Панелно отоплително тяло за помещения с високи изисквания за хигиена и чистота, със странично свързване 

Моделът RADIK CLEAN представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK, което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. По своята конструкция е предназначено за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация.

Моделът е пригоден за инсталация и експлоатация в помещения с по-високи изисквания за хигиена и чистота. Всички типове са без конвектор, решетка и странични капаци.

На задната страна са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1800 мм и по-дълги имат шест заварени окачалки. Към основния комплект спадат обезвъздушител и метална тапа, както и необходимия брой завинтващи конзоли тип 18/120 (вж. каталог KORAMONT), които позволяват закрепването на отоплителното тяло стандартно до 65 мм от стената.

Внимание: При изискване разстоянието между отоплителното тяло и стената да бъде в рамките на 65 ÷ 80 мм може да се използва същия тип конзола, но при условие, че на долния ред окачалки се използва също конзола (не подпорка). В този случай е необходимо тези допълнителни конзоли да се поръчат, защото не са включени към основния комплект.

Забележка: Отоплителните тела RADIK CLEAN тип 10 и RADIK KLASIK тип 10 са еднакви.

Технически параметри

Височина (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Дължина (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Дълбочина (B)
- Тип 10 CLEAN47 mm
- Тип 20S CLEAN100 mm
- Тип 30 CLEAN155 mm
Свързващо разстояниеh = H - 54 mm
Свързваща резба4 x G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялоляво или дясно странично
Загуба на наляганеЗагубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT.

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Тип 10 CLEAN Тип 20S CLEAN Тип 30 CLEAN
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 300 400 500 600 700 900 500 600 700 900 500 600 700 900
400 206 242 278 350 359 417 474 585 512 593 673 834
500 165 212 257 302 347 438 449 522 593 732 640 741 841 1042
600 198 254 308 362 416 525 538 626 712 878 767 889 1009 1250
700 360 423 486 613 628 730 830 1024 895 1037 1177 1459
800 411 483 555 700 718 834 949 1170 1023 1186 1346 1667
900 463 544 625 788 807 939 1067 1317 1151 1334 1514 1876
1000 514 604 694 875 897 1043 1186 1463 1279 1482 1682 2084
1100 565 664 763 963 987 1147 1305 1609 1407 1630 1850 2292
1200 617 725 833 1050 1076 1252 1423 1756 1535 1778 2018 2501
1400 720 846 972 1225 1256 1460 1660 2048 1791 2075 2355 2918
1600 822 966 1110 1400 1435 1669 1898 2341 2046 2371 2691 3334
1800 925 1087 1249 1615 1877 2135 2302 2668 3028
2000 1028 1208 1388 1794 2086 2372 2558 2964 3364

Hачин на свързване

Преглед на типовете