RADIK PLAN VKM

Панелно отоплително тяло с гладък преден панел и долно централно свързване 

Моделът RADIK PLAN VKM представлява панелно отоплително тяло в изпълнение PLAN и в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява долно централно свързване на отоплителното тяло към отоплителна  система с принудителна циркулация. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки.

Технически параметри

Височина (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Дължина (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Дълбочина (B)
- Тип 11 PLAN VKM65 mm
- Тип 21 PLAN VKM68 mm
- Тип 22 PLAN VKM102 mm
- Тип 33 PLAN VKM157 mm
Свързващо разстояние50 mm
Свързваща резба6 × G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялоцентрално долно
Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Тип 11 PLAN VKM Тип 21 PLAN VKM Тип 22 PLAN VKM Тип 33 PLAN VKM
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900
400 212 263 312 359 404 492 288 362 429 490 547 647 366 466 560 648 732 886
500 265 329 390 449 506 616 360 452 536 613 684 809 457 583 700 811 915 1108 1011 1171 1324 1616
600 318 395 468 538 607 739 432 542 643 736 820 970 548 699 840 973 1098 1329 1213 1405 1589 1939
700 371 461 546 628 708 862 504 633 750 858 957 1132 640 816 980 1135 1281 1551 1415 1639 1854 2262
800 424 526 624 718 809 985 576 723 858 981 1094 1294 731 932 1120 1297 1464 1772 1070 1351 1618 1873 2118 2585
900 477 592 702 807 910 1108 648 814 965 1103 1230 1455 823 1049 1260 1459 1647 1994 1203 1520 1820 2107 2383 2908
1000 530 658 780 897 1011 1231 720 904 1072 1226 1367 1617 914 1165 1400 1621 1830 2215 1337 1689 2022 2341 2648 3231
1100 583 724 858 987 1112 792 994 1179 1349 1504 1779 1005 1282 1540 1783 2013 2437 1471 1858 2224 2575 2913 3554
1200 636 790 936 1076 1213 864 1085 1286 1471 1640 1940 1097 1398 1680 1945 2196 2658 1604 2027 2426 2809 3178 3877
1400 742 921 1092 1256 1415 1008 1266 1501 1716 1914 2264 1280 1631 1960 2269 2562 3101 1872 2365 2831 3277 3707 4523
1600 848 1053 1248 1435 1618 1152 1446 1715 1962 2187 2587 1462 1864 2240 2594 2928 3544 2139 2702 3235 3746 4237 5170
1800 954 1184 1404 1615 1820 1296 1627 1930 2207 2461 1645 2097 2520 2918 3294 2407 3040 3640 4214 4766
2000 1060 1316 1560 1794 2022 1440 1808 2144 2452 2734 1828 2330 2800 3242 3660 2674 3378 4044 4682 5296

Hачин на свързване

Други продукти