RADIK PREMIUM

Отвесно ориентирано панелно отоплително тяло с гофриран преден панел и допълнителни възможности свързване

RADIK PREMIUM е отвесно ориентирано отоплително тяло. Размерите на модела го правят идеален за използване в тесни или нестандартни стаи. Конструкцията му позволява средно долно или странично долно свързване към отоплителни системи с принудителна циркулация. Възможно е и използването на горно средно и странично свързване. В задната част няма заварени окачалки. Радиаторите са оборудвани със специални конзоли, гарантиращи лесен, бърз и сигурен монтаж. Всички отоплителни тела, ОСВЕН ТИП 10, са със снабдени със странични капаци.

 

Технически параметри

Височина (H)1600, 1800, 2000, 2200 mm
Дължина (L)400, 500, 600, 700 mm
Дълбочина (B)
- Тип 10 47 mm
- Тип 11 47 mm
- Тип 20 77 mm
- Тип 21 77 mm
- Тип 22 100 mm
Свързващо разстояние50 mm
Свързваща резба6 × G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялосредно долно, странично долно, средно горно, странично горно
Загуба на наляганеЗагубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT.

коефициент на съпротивление
Тип 10, 11 ξT =  8
Тип 20, 21, 22 ξT = 12

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Тип 10 Тип 11 Тип 20 Тип 21 Тип 22
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200
400 671 745 823 906 863 952 1038 1121 1037 1146 1248 1356 1212 1332 1440 1548 1452 1584 1716 1848
500 839 932 1029 1133 1079 1190 1298 1401 1296 1433 1560 1695 1515 1665 1800 1935 1815 1980 2145 2310
600 1006 1118 1235 1359 1294 1427 1557 1681 1555 1719 1872 2034 1818 1998 2160 2322 2178 2376 2574 2772
700 1174 1304 1441 1586 1510 1665 1817 1961 1814 2006 2184 2373 2121 2331 2520 2709 2541 2772 3003 3234

Hачин на свързване

Преглед на типовете