RADIK LINE PREMIUM

Вертикално панелно отоплително тяло с гладък преден панел и допълнителни възможности свързване

RADIK LINE PREMIUM е отвесно ориентирано отоплително тяло с нежно оребрен преден панел. Размерите на модела го правят идеален за използване в тесни или нестандартни стаи. Конструкцията му позволява средно долно или странично долно свързване към отоплителни системи с принудителна циркулация. Възможно е и използването на горно средно и странично свързване. В задната част няма заварени окачалки. Радиаторите са оборудвани със специални конзоли, гарантиращи лесен, бърз и сигурен монтаж. Всички отоплителни тела са със снабдени със странични капаци.

Технически параметри

Височина (H)1600, 1800, 2000, 2200 mm
Дължина (L)400, 500, 600, 700 mm
Дълбочина (B)
- Тип 11 LINE 49 mm
- Тип 20 LINE 79 mm
- Тип 21 LINE 79 mm
- Тип 22 LINE 102 mm
Свързващо разстояние50 mm
Свързваща резба6 × G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялосредно долно, странично долно, средно горно, странично горно
Загуба на наляганеЗагубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT.
коефициент на съпротивление
Тип 11 ξT =  8
Тип 20, 21, 22 ξT = 12

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Typ 11 LINE Typ 20 LINE Typ 21 LINE Typ 22 LINE
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200 1600 1800 2000 2200
400 795 867 935 999 974 1064 1147 1224 1128 1231 1322 1401 1343 1477 1605 1728
500 994 1084 1169 1249 1218 1330 1434 1530 1410 1539 1653 1752 1679 1846 2006 2160
600 1192 1300 1402 1499 1461 1596 1721 1836 1692 1847 1983 2102 2015 2215 2407 2592
700 1391 1517 1636 1749 1705 1862 2008 2142 1974 2155 2314 2452 2351 2584 2808 3024

Hачин на свързване

Преглед на типовете