KORATHERM HORIZONTAL, K23HM, K33HM, K44HM, K46HM

Дизайнерски радиатори с хоризонтално ориентирани профили и долно централно свързване

KORATHERM HORIZONTAL - M е радиатор с височина само  144, 218 или 292 mm, модел от дизайнерската серия радиатори с хоризонтално ориентирани профили, позволяващи долно централно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. Частите са свързване за включени. Радиаторите нямат заварени окачалки на заден панел. Те са предназначени за монтаж на под с подови конзоли. Монтажните елементи не са включени към радиатора. Арматурата за свързване HM (виж стр. 19) може да бъде използвана за свързване към отоплителната система .

Технически параметри

Височина (H)144, 218, 292 mm
Дължина (L)500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Дълбочина (B)
- Тип K23HM 160 mm
- Тип K33HM 177 mm
- Тип K44HM248 mm
- Тип K46HM328 mm
-
Свързващо разстояние50 mm
Свързваща резбаG ½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане0,4 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Typ K23HM Typ K33HM Typ K44HM Typ K46HM
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 144 218 144 218 292 144 218 144 218
500 290 432 393 510 617 496 705 584 853
600 347 518 471 611 740 595 845 700 1023
700 405 604 550 713 863 694 986 817 1194
800 463 690 628 815 986 794 1127 934 1364
900 521 777 707 917 1110 893 1268 1050 1535
1000 579 863 785 1019 1233 992 1409 1167 1705
1100 637 949 864 1121 1356 1091 1550 1284 1876
1200 695 1036 942 1223 1480 1190 1691 1400 2046
1400 811 1208 1099 1427 1726 1389 1973 1634 2387
1600 926 1381 1256 1630 1973 1587 2254 1867 2728
1800 1042 1553 1413 1834 2219 1786 2536 2101 3069
2000 1158 1726 1570 2038 2466 1984 2818 2334 3410
2300 1332 1985 1806 2344 2282 3241 2684 3922
2600 1505 2244 2041 2649 2579 3663 3034 4433
3000 1737 2589 2355 3057 2976 4227 3501 5115

Hачин на свързване

Преглед на типовете